ד
 

חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 53,033 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,467 xoxGo.com?tbge
 3. 32,282 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,618 xoxGo.com?yovc
 5. 19,339 xoxGo.com?ryov
 6. 17,254 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,489 xoxGo.com?phjg
 8. 10,537 xoxGo.com?yics
 9. 9,644 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,377 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?sxky
 2. xoxGo.com?vhim
 3. xoxGo.com?vbsf
 4. xoxGo.com?vuyq
 5. xoxGo.com?bqfb
 6. xoxGo.com?spjh
 7. xoxGo.com?xcve
 8. xoxGo.com?wlyj
 9. xoxGo.com?ftxk
 10. xoxGo.com?ozgf
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?vqhr
 2. xoxGo.com?zmcp
 3. xoxGo.com?hnbb
 4. xoxGo.com?xppy
 5. xoxGo.com?yqxm
 6. xoxGo.com?clyd
 7. xoxGo.com?fnsv
 8. xoxGo.com?ekqr
 9. xoxGo.com?lhrf
 10. xoxGo.com?qvng