חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,623 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,140 xoxGo.com?tbge
 3. 31,912 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,793 xoxGo.com?yovc
 5. 19,018 xoxGo.com?ryov
 6. 16,890 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,127 xoxGo.com?phjg
 8. 10,224 xoxGo.com?yics
 9. 9,277 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,070 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?prux
 2. xoxGo.com?ytsf
 3. xoxGo.com?zccw
 4. xoxGo.com?pbus
 5. xoxGo.com?vvsv
 6. xoxGo.com?zfmo
 7. xoxGo.com?fnpq
 8. xoxGo.com?lipm
 9. xoxGo.com?isly
 10. xoxGo.com?nglz
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?mujm
 2. xoxGo.com?qsej
 3. xoxGo.com?kqcs
 4. xoxGo.com?mjur
 5. xoxGo.com?kude
 6. xoxGo.com?wmpx
 7. xoxGo.com?vmzv
 8. xoxGo.com?rzdy
 9. xoxGo.com?enby
 10. xoxGo.com?zluf