חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,708 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,212 xoxGo.com?tbge
 3. 31,987 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,193 xoxGo.com?yovc
 5. 19,086 xoxGo.com?ryov
 6. 16,961 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,184 xoxGo.com?phjg
 8. 10,290 xoxGo.com?yics
 9. 9,355 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,136 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?iggj
 2. xoxGo.com?lcxs
 3. xoxGo.com?sdlk
 4. xoxGo.com?thsb
 5. xoxGo.com?zumv
 6. xoxGo.com?qyrz
 7. xoxGo.com?tesh
 8. xoxGo.com?otdn
 9. xoxGo.com?lvod
 10. xoxGo.com?iwhi
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?rhqo
 2. xoxGo.com?wgxe
 3. xoxGo.com?zfmo
 4. xoxGo.com?psse
 5. xoxGo.com?zqos
 6. xoxGo.com?oyyv
 7. xoxGo.com?xooh
 8. xoxGo.com?dcbd
 9. xoxGo.com?dusm
 10. xoxGo.com?vqhr