חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,920 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,353 xoxGo.com?tbge
 3. 32,154 xoxGo.com?dcbd
 4. 24,435 xoxGo.com?yovc
 5. 19,222 xoxGo.com?ryov
 6. 17,099 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,378 xoxGo.com?phjg
 8. 10,420 xoxGo.com?yics
 9. 9,518 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,269 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?dprn
 2. xoxGo.com?pwol
 3. xoxGo.com?kotj
 4. xoxGo.com?mmmu
 5. xoxGo.com?sfoq
 6. xoxGo.com?yxdw
 7. xoxGo.com?guiu
 8. xoxGo.com?pecb
 9. xoxGo.com?mehc
 10. xoxGo.com?mtwb
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?jlkn
 2. xoxGo.com?lwey
 3. xoxGo.com?sbyw
 4. xoxGo.com?csio
 5. xoxGo.com?blpm
 6. xoxGo.com?jimj
 7. xoxGo.com?rzdy
 8. xoxGo.com?eypb
 9. xoxGo.com?wpty
 10. xoxGo.com?yywx