חיפוש אתרים עם Google
 
   
 

יצירת כתובת מקוצרת חד-פעמית

 
 

יצירת קיצור כתובת:

אנא הקלד כתובת אינטרנט אותה ברצונך לקצר בשדה =>

עשרת הכתובות...

הכתובות הפופולריות:
 1. 52,602 xoxGo.com?ewnt
 2. 36,126 xoxGo.com?tbge
 3. 31,897 xoxGo.com?dcbd
 4. 23,710 xoxGo.com?yovc
 5. 19,005 xoxGo.com?ryov
 6. 16,874 xoxGo.com?xvyn
 7. 16,116 xoxGo.com?phjg
 8. 10,215 xoxGo.com?yics
 9. 9,262 xoxGo.com?mqcn
 10. 8,059 xoxGo.com?yclq
החדשות ביותר:
 1. xoxGo.com?yywx
 2. xoxGo.com?bjew
 3. xoxGo.com?sssg
 4. xoxGo.com?kdxc
 5. xoxGo.com?nyzi
 6. xoxGo.com?hwrt
 7. xoxGo.com?btln
 8. xoxGo.com?pklk
 9. xoxGo.com?gvfh
 10. xoxGo.com?splu
שנכנסו אליהן לאחרונה:
 1. xoxGo.com?driz
 2. xoxGo.com?ofgm
 3. xoxGo.com?ohsx
 4. xoxGo.com?nkhi
 5. xoxGo.com?erex
 6. xoxGo.com?crrt
 7. xoxGo.com?pfom
 8. xoxGo.com?jpte
 9. xoxGo.com?ppgv
 10. xoxGo.com?bsyu